Strona główna » Polityka prywatności
Producenci
Kontakt
 • AmoZoo Agnieszka Bator
 • AmoZoo Agnieszka Bator
  Henryka Rodakowskiego 4/37
  93-277 Łódź
  NIP: 982 023 72 66

 • E-mail:sklep@amopet.pl
 • Telefon+48 734 149 310
 • Godziny działania sklepusklep internetowy AmoPet działa od poniedziałku do piątku 9:00 - 17:00

Polityka prywatności

Polityka prywatności
1. Postanowienia ogólne.
1.    Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu jest Agnieszka Bator, indywidualny przedsiębiorca, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9820237266; REGON: 383979091; prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AmoZoo”, przy ulicy Henryka Rodakowskiego 4 lok. 37, 93-277 Łódź; adres korespondencji elektronicznej: sklep@amozoo.pl; telefon: +48 734 149 310.
2.    Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
3.    Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego dokumentu z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu.
4.    Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla zgodnych z prawem celów, niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnego z tymi celami.
5.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Usługobiorcach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a.    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b.    poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

2. Cel i zakres zbierania danych
1.    Administrator przetwarza dane osobowe:
1.1.    w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Usługobiorcę Zamówień oraz Umów Sprzedaży, w tym w szczególności:
1.1.1.    w celu realizacji składanych przez Usługobiorcę Zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu;
1.1.2.    w celu rozpatrywania składanych przez Usługobiorców reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
1.1.3.    w celu zapewnienia Usługobiorcom bezpłatnej subskrypcji Newslettera.
2.    Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
2.1.    Adres korespondencji elektronicznej;
2.2.    Imię;
2.3.    Nazwisko;
2.4.    Adres zamieszkania tj. ulicę, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwa;
2.5.    Numer telefonu;
3.    W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, Administrator przetwarza ponadto następujące dane osobowe:
3.1.    Nazwę firmy;
3.2.    NIP;
3.3.    Numer PESEL, w wypadku indywidualnej działalności gospodarczej;
3.4.    Adres prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwa)

3. Informacje w formularzach.
1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Usługobiorcę.
2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3.    Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Usługobiorcy.
4.    Dane podane w formularzach mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.    Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, w celu skorzystania z subskrypcji Newslettera.
6.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

4. Udostępnienie danych.
1.    Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.    Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.    Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Przejdź do strony głównej
2021 amopet.pl - najlepsze akcesoria Twojego pupila. Wszystkie prawa zstrzeżoneZnaki i nazwy handlowe zamieszczone w serwisie internetowym należą do ich prawowitych właścicieli.
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu